เทคโนโลยีของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

 

 1. เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)
 2. มาตรการติดตั้งหม้อไอน้ำประสิทธิสูงทดแทนของเดิม (Once Through Boiler)
 3. มาตรการติดตั้งปั๊มความร้อนสำหรับการทำความร้อน (Heat Pump for Process Heating)
 4. มาตรการเปลี่ยนหลอด LED
 5. มาตราการติดตั้งหัวเผาเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ (Self Recuperative Burner)
 6. มาตราการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller)
 7. มาตราการติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติกชนิดใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (All Electric Injection Machine)
 8. มาตรการติดตั้งปั๊มความร้อนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump)
 9. มาตรการนำความร้อนเหลือทิ้งมาผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ ORC
 10. มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำแข็งหลอดใหม่ทดแทนของเดิม
 11. มาตรการติดตั้งชุด Evaporative Condenser ทดแทนชุดระบายความร้อนของเดิม
 12. มาตรการติดตั้งเครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Compressor VSD)
 13. มาตรการติดตั้งเครื่องอัดน้ำยาแบบสกรูทดแทนของเดิม