มาตรการเปลี่ยนเครื่องเย็บพับทำถุงแบบใหม่ทดแทนเครื่องเย็บพับทำถุงแบบเก่า ของบริษัท บางกอก โพลีแซค จำกัด

มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Roof Top) ของบริษัท อินทราแมชชินเนอรี่ จำกัด

มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง LED ของบริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัด

มาตรการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller)ทดแทนของเดิม ของบริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด

มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นใหม่เป็นแบบรวมศูนย์ ของบริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จำกัด

มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดไอและระบบระบายความร้อนทดแทนของเดิม ของบริษัท เอเชีย บางนา จำกัด

มาตรการติดตั้งมอเตอร์เครื่องปั้มโลหะประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ของบริษัท สามมิตร มอเตอร์สแมนูแฟคทอรี่ จำกัด (มหาชน)

มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศใหม่ทดแทนของเดิม ของบริษัท ไทยริจิด พลาสติกส์ จำกัด

มาตรการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมประเภท Tri-Generation Power Plant ของบริษัท ซีพี เมจิ จำกัด

มาตรการติดตั้งระบบหัวเผาก๊าซธรรมชาติในหม้อไอน้ำ ทดแทนการใช้น้ำมันเตา บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการเปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง-เครื่องแยกสารเคมี ของบริษัทสยาม พีวีเอส เคมิคอล จำกัด

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Overhaul) เครื่องฉีดพลาสติก บริษัท ศรีไ่ทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการใช้หม้อน้ำมันร้อนเชื้อเพลิงแข็งทดแทนการใช้หม้อน้ำมันร้อนน้ำมันเตา บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์

มาตรการติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแลความร้อน
ทดแทนระบบหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงน้ำมันเตา

มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง แบบระบายความร้อนด้วยอากาศทดแทน

มาตรการติดตั้ง Waste Heat Boiler, Heat Exchanger เพื่อนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้

มาตรการเปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงในกระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกสาน

มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูงชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานผลิตน้ำตาล ด้วยการติดตั้ง Jigger Steam,เปลี่ยนเครื่อง Generater ประสิทธิภาพสูงทดแทน , ติดตั้งคาปาซิเตอร์ และสร้างระบบอบเชื้อเพลิงกากอ้อยด้วก๊าซไอเสีย

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานผลิตน้ำตาล มาตรการเปลี่ยนชุดขับรางกวนน้ำตาลจาก Worm Gear เป็น Planetary Gear, มาตรการปรับปรุงตะแกรงกรองน้ำอ้อยเป็นระบบปิด

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานผลิตน้ำตาล มาตรการปรับปรุงระบบอุ่นน้ำอ้อย,ระบบอุ่นน้ำเชื่อมดิบ,ระบบผลิตไฟฟ้า,ระบบปั่นตกผลึกน้ำตาลซี

มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงแบบมี Heat Reclaim พร้อมติดตั้ง VSD