กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 1กทม.

กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 1กทม.

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ได้จัดงานสัมมนากิจกรรมกระตุ้นการลงทุน ซึ่งได้จัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์เวนชั่น