กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 2 พัทยา

กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 2 พัทยา

การจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 2 ที่พัทยา มีผู้สนใจเข้าร่วมหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงผู้ประกอบการ