กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 3 สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 3 สุราษฎร์ธานี

การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการลงทุนครั้งที่่ 3 สุราษฎร์ธานี มีผู้สนใจร่วมหลากหลายสาขาอาชีพรวมถึงผู้ประกอบการ