กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนปี 2561 ครั้งที่ 3 เชียงใหม่

กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนปี 2561 ครั้งที่ 3 เชียงใหม่

การจัด กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนปี 2561 ครั้งที่ 3 ณ.โรงแรม คุ้มภูคำ เชียงใหม่ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนามากมายหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงผู้ประกอบการ