กำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการลงทุน

 ครั้งที่ 1 pic1-miracle-grand-convention-hotel

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

กรุงเทพมหานคร

(แผนที่และกำหนดการ)

สนใจเข้าร่วม คลิก
(ตอบรับออนไลน์)

หรือหากต้องการปรินท์แบบตอบรับเพื่อส่งทางอีเมล์หรือโทรสาร

คลิกที่นี่ (ดาวน์โหลดใบตอบรับ)

ครั้งที่ 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

จังหวัดชลบุรี

(แผนที่และกำหนดการ)

ครั้งที่ 3461741

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

(แผนที่และกำหนดการ)

ครั้งที่ 4

สีมาธานี

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

(แผนที่และกำหนดการ)