12.มาตรการติดตั้งเครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Compressor VSD)

1) หลักการทำงานของเทคโนโลยี

          อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์สำหรับเครื่องอัดอากาศ (Variable Speed Drive for Air Compressors) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดอากาศ  อุปกรณ์ VSD ใช้เทคโนโลยีแบบ Voltage Vector Control (VVC) ทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมไม่ให้มีการสูญเสียพลังงานความร้อนในตัวมอเตอร์ (Derating) และมีอุปกรณ์กำจัดสัญญาณรบกวน (Harmonics Filters) ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องป้องกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและยังส่งผลดีในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

1-2

เครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Compressor VSD)

ข้อดีของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์สำหรับเครื่องอัดอากาศ 

  1. สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ของเครื่องอัดอากาศได้จากเดิมซึ่งคงที่ ทำให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความต้องการทำงานในแต่ละลักษณะและยังทำการควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา
  2. เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานให้ถูกต้องตามความต้องการและลดต้นทุนในการผลิต
  3. ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องอัดอากาศ ยืดอายุชิ้นส่วนของเครื่องอัดอากาศให้นานขึ้นเช่น ชุดกรองอากาศ ชุดทำอากาศอัด ชุดกรองน้ำมันเครื่อง ชุดแยกน้ำมันออกจากลมอัด และป้องกันการสูญเสียพลังงานของมอเตอร์
  4. ลดการกระชากไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องอัดอากาศแบบสตาร์- เดลต้า (Star-Delta Start) ทำให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์เครื่องอัดอากาศที่มีขนาดใหญ่/แรงม้าสูง
  5. ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของเครื่องอัดลมในสภาวะ Load

 

2) การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม

สามารถประยุกต์ใช้งานแทนเครื่องอัดอากาศแบบเดิมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน ขนาดของเครื่องมีให้เลือกตามขนาดของเครื่องอัดอากาศของเดิม

3) ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

สามารถติดตั้งใช้งานทดแทนของเดิมโดยจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบได้ 20-30% ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่อง

4) สภาพที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี

เครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Compressor VSD) เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้อากาศอัดในกระบวนการผลิตหรือระบบอื่น ๆ

5) กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้แก่

  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมกระดาษ
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมโลหะ

 

6) ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี

เครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Compressor VSD)  ผลการประหยัดพลังงานมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องและอายุการใช้งานของเครื่อง