11.มาตรการติดตั้งชุด Evaporative Condenser ทดแทนชุดระบายความร้อนของเดิม

1) หลักการทำงานของเทคโนโลยี
1-1

   หลักการทำงานของ Evaporative Condenser

คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ  มีลักษณะการทำงานคล้ายหอน้ำเย็นแบบระบายความร้อนโดยวิธีกลแต่ที่ดีกว่าคือ การระบายความร้อนโดยวิธีนี้สามารถประหยัดน้ำได้มากกว่า

 หลักการทำงานของคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ต้องมีอ่างรับน้ำ (Water Basin) โดยปั๊มมีหน้าที่ดูดน้ำจากอ่างขึ้นสู่หัวฉีด (Spray  nozzles) ด้านบนหัวฉีดจะฉีดฝอยน้ำลงสู่ท่อไอสารความเย็น  ในขณะเดียวกันพัดลมดูดอากาศ  (Fan)  จะทำหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในระบบ (Air in)  เพื่อเสริมการระบายความร้อนของท่อไอสารความเย็นอากาศที่ถูกดูดเข้าสู่ระบบจะถูกส่งออกนอกระบบหลังจากพาความร้อนติดไปด้วยและด้วยเหตุที่อากาศที่จะถูกส่งออกนอกระบบผ่านฝอยน้ำ จึงต้องมีอุปกรณ์จับเม็ดน้ำ (Eliminators) ที่ติดไปกับอากาศเพื่อเป็นการลดความสิ้นเปลืองน้ำหล่อเย็นแต่ที่อ่างรับน้ำก็มีท่อน้ำเข้าหากต้องการน้ำเพิ่มเติม (Make – up  water)  สำหรับระบบ ส่วนการนำอากาศภายนอกเข้ามาใช้ในระบบสามารถทำได้ทั้งระบบ

 

2) การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม

          ชุด Evaporative Condenser สามารถประยุกต์ใช้งานแทนระบบระบายความร้อนของเดิมได้ โดยระบบเก่าอาจจะเป็นระบบระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้น้ำในการระบายความร้อนผ่านชุด Cooling Tower หรือระบบระบายความร้อนของเครื่องอัดอากาศและเครื่องอัดไอ

 

3) ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

            เทคโนโลยี Evaporative Condenser ที่ติดตั้งใช้งานทดแทนของเดิม จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบได้ 20-30% ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่อง โดยเทคโนโลยี Evaporative Condenser นอกจากจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแล้วยังช่วยลดการสูญเสียน้ำในการระบายความร้อนด้วย เนื่องจากการระบายความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4) สภาพที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี

            เทคโนโลยี Evaporative Condenser เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่มีการใช้ระบบระบายความร้อนในส่วนของเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องอัดอากาศหรือระบบอื่น ๆ ที่ต้องการใช้น้ำในการระบายความร้อนผ่านชุด Cooling Tower

5) กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้แก่

  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมกระดาษ
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมโลหะ
  • โรงงานน้ำแข็งและห้องเย็น
  • โรงแรม
  • ฯลฯ

6) ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี

จากข้อมูลการติดตั้งใช้เทคโนโลยี Evaporative Condenser ในประเทศไทยผลการประหยัดพลังงานมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องและอายุการใช้งานของเครื่อง