13.มาตรการติดตั้งเครื่องอัดน้ำยาแบบสกรูทดแทนของเดิม

1) หลักการทำงานของเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องอัดน้ำยาที่มีประสิทธิภาพสูง คือ เครื่องอัดน้ำยาแบบสกรู (Screw Compressor) ซึ่งมีข้อดีกว่าเครื่องอัดน้ำยาแบบลูกสูบ (Piston Compressor) หลายประการได้แก่ มีการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าประมาณร้อยละ 5-10 ที่การใช้งานเต็มพิกัดในช่วงแรก และจะต่ำกว่าถึงร้อยละ 20-30 ในระยะยาว เนื่องจากมีการถดถอยของประสิทธิภาพที่น้อยกว่า ซึ่งการสึกหรอที่น้อยกว่านี้มีผลช่วยลดทั้งความยุ่งยากและต้นทุนในการบำรุงรักษาลง นอกจากนี้ยังมีความแม่นยำ สะดวก และเสถียรในการควบคุมอุณหภูมิ ทั้งสามารถเดินเครื่องตัวเปล่า (Unload) ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย (แต่ไม่แนะนำเนื่องจากเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน)  อีกทั้งยังใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อยกว่าเครื่องอัดน้ำยาแบบลูกสูบประมาณร้อยละ 40

1-3

เครื่องอัดน้ำยาแบบสกรู (Screw Compressor)

2) การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม

เครื่องอัดน้ำยา (Compressor) เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมทำความเย็นและเยือกแข็งอย่างอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง หรือห้องเย็น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล่านี้มีต้นทุนด้านพลังงานเป็นต้นทุนหลัก ซึ่งเครื่องอัดน้ำยาแบบลูกสูบที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จะมีประสิทธิภาพถดถอยลงอย่างมาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่มากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนเครื่องอัดน้ำยาที่มีอายุการใช้งานสูงและเริ่มมีปัญหาในด้านการซ่อมบำรุงเป็นเครื่องอัดน้ำยาแบบสกรูจะช่วยลดต้นทุนและทำให้เกิดความคุ้มค่าได้ในระยะยาว  

3) ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

การเปลี่ยนเครื่องอัดน้ำยาแบบลูกสูบที่มีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไปเป็นเครื่องอัดน้ำยาแบบสกรูนั้นจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในเครื่องอัดน้ำยาลงได้ประมาณ 30-50% ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องอัดน้ำยาเดิม

4) สภาพที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี

เครื่องอัดน้ำยาแบบสกรู (Screw Compressor) เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงน้ำแข็งและห้องเย็นที่มีการใช้สารทำความเย็นในกระบวนการผลิตหรือระบบอื่น ๆ

5) กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้แก่

  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • โรงงานน้ำแข็งและห้องเย็น

6) ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี

เครื่องอัดน้ำยาแบบสกรู (Screw Compressor)  ผลการประหยัดพลังงานมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องและอายุการใช้งานของเครื่องอัดน้ำยา